Exclusiv: Cod Reducere Answear -15% sau 5% (pana pe 31.10.23) Vezi Codul!

Politică de confidențialitate

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale acestui site și/ sau a paginiii de blog aferente.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării siteului și/ sau a paginiii de blog aferente.

Depunem toate eforturile ca informatiile prezentate pe site si/ sau pe blog sa fie corecte si transparente. Cu toate acestea, la incarcarea or pe site, este posibil sa intervina erori umane, inevitabile, pentru care nu ne asumam responsabilitatea. Va rugam sa ne coantactati prin adresa de email de la rubrica “Contact”, iar noi va vom oferi toate detaliile necesare.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator, acest site și prin intermediul paginii de blog aferente, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului sau blogului cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact sau întrebări, în măsura în care mă utilizați aceste canale de comunicații.

Prelucrare înseamnă inclusiv colectarea lor, chiar dacă ulterior nu fac nimic cu unele date personale.

Sunt colectate doar acele date fără de care site-ul nu poate funcționa din motive tehnice.

Accesând acest site sau pagina de blog, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 – IP-ul și browserul utilizat

Comentând pe acest site și/ sau pe blog, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

– nume de utilizator;

 • adresa de email;
 • adresa web a site-ului persoanei care comentează.

Dacă veți publica pe site sau pe pagina de blog alte date cu caracter personal, din proprie inițiativă, atunci și acestea vor fi colectate sub forma unui comentariu.

Site-ul folosește și diverse servicii adiționale pentru monitorizarea traficului și vânzări de tip marketing afiliat, dar acestea se fac prin intermediul unor fișiere tip cookie, a căror utilizare este descrisă în pagina Politica privind politica de cookies. În acest caz, eu nu prelucrez date personale de la vizitatori, ci doar văd concluzii statistice despre traficul de pe site sau blog.

Persoane sub 13 ani

Utilizatorii cu vârsta sub 13 ani nu ar trebui să furnizeze nicio informație pe Couponiada.ro fără acordul părinților sau tutorilor lor. Couponiada.ro nu va transfera date personale ale utilizatorilor cu vârsta sub 13 ani către terți în niciun scop, indiferent de sursă, cu excepția cazului în care acestea sunt dezvăluite în timpul colectării.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului sau a paginii de blog aferente couponiada.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • IP-ul și browserul utilizat: doar este colectat, nu sunt prelucrate suplimentar în vreun fel.

Colectarea IP-ului se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Site-ul, fără niciun control din partea mea. Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării Site-ului. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, nu puteți accesa Site-ului și/ sau blogul couponiada.ro.

 • Analize si statistici de trafic

Implicit prin colectarea IP-ului si al browserului utiizat se pot colecta datele voastre automat, cum ar fi lungimea și ora vizitei, paginile vizitate, sistemul de operare şi adresa IP numai pentru trafic şi statistici utilizând Google Analytics. Acesta colectează IP-ul și browserul, dar le prezintă ca data statistice. Nu am văzut să exite posibilitatea da a atribui aceste informații unui anumit utilizator.

Datele colectate în Google Analytics, folosite în scop statistic pentru a determina patternuri de comportament ale utilizatorilor.

Google Analytics nu prelucrează în cadrul platformei www.couponiada.ro date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Dacă postați comentarii pe site sau pe blog, sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • nume de utilizator: este doar colectat, va fi folosit doar ca metodă de adresare într-un eventual răspuns deci nu va fi prelucrat in niciun fel.
 • adresa de email: este colectată atunci când lasați un comentariu pe blog. În rest, nu va fi folosită la nimic altceva, nu va fi dată altora, nu vă voi trimite emailuri fără vă cere acordul, nu veți fi înscriși pe pe liste de emailing.
 • Newsletter: adresa de email este colectată atunci când vă abonați la newsletter. Aceasta va fi folosită pentru a vă trimite informații cu privire la cupoanele și/ sau reducerile existente sau noi adăugate pe site. Nu vă vom furniza adresa de email terțelor persoane. 

Siteul/ blogul couponiada.ro prelucrează datele cu caracter personal furnizate de voi în cadrul înscrierii la newsletter cu scopul de a vă ține la curent cu noile articole publicate pe blog. Datele personale nu vor fi folosite altfel (inclusiv nu vor fi date altora). În cazul în care nu mai doriți acest lucru, aveți posibilitatea de dezabonare sau de a nu vă abona la newsletter.

 • adresa web a site-ului persoanei care comentează: poate fi introdusă opțional când lăsați un comentariu, dar nu va fi prelucrată suplimentar ci doar colectată.

Colectarea lor este obligatorie pentru că așa funcționează WordPress, platforma de blogging pe care este construită site-ul și/ sau blogul. Nu puteți comenta fără a lăsa un email. Dacă nu doriți să lăsați astfel de date personale, nu comentați pe site și/ sau pe blog.

Dacă postați în comentarii sau transmiteți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe site/ blog, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct. Rețineți că un comentariu publicat pe site/ blog poate fi văzut de orice vizitator și deci răspunderea privind conținutul acestora și eventualele date personale comunicate acolo vă aparține în totalitate. couponiada.ro nu își asumă nicio responsabilitate privind posibilele daune provocate de folosirea conținutului acestor comentarii de către utilizatorii site-ului, ele fiind oferite sub aceeași limitare a responsabilității ca și restul conținutului de pe site.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, deținătorul site-ului și sau a paginii de blog aferente va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, deținătorul site-ului și/ sau a paginii de blog va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de deținătorul blogului pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu vor fi dezvăluite datele dumneavoastră personale niciunul terț și nici nu veți fi înscriși fără voința dumneavoastră la newsletter-uri sau alte comunicări, fără solicitarea dumneavoastră explicită

Totuși, atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege sau sunt încălcate Termenele și condițiile site-ului și/ sau blogului, datele dumneavoastre personale vor fi dezvăluite.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul blogului pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană, si doar in cazul unui cadru legal.

Ce măsuri de securitate am implementat pe www.couponiada.ro?

La www.couponiada.ro, suntem preocupați permanent de implementarea măsurilor de securitate ce se impun pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date și implicit impactul asupra vieții private a utilizatorilor:

 • Standard SSL de criptare a fluxului de date.

Drepturile de care beneficiați

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul sitului/ blogului , conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul blogului  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, deținătorul siteului/ blogului  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către deținătorul blogului  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorului blogului  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul blogului  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email din pagina de contact, aici.

newsletter

Obține coduri noi pentru magazinele preferate direct pe email

prin trimiterea adresei de email sunteti de acord cu termenii si coditiile site-ului